1397/10/01 

برتری  مصرف گیاهان دارویی

 

فرآورده های گیاهی چنانچه به منظور پیشگیری، درمان و یا تأثیر اعمال فیزیولوژیک به کار روند، به عنوان دارو تلقی می شوند، حتی اگر این مواد به عنوان مـاده غـذایی مـصرف شوند و اثر درمانی شناخته شدهای نداشته باشند. امروزه درمان بیماری ها بیشتر از طریق داروهایی صورت می گیـرد که منشاء صنعتی دارند و فقط در آزمایشگاه تهیه می شوند و اثرات قاطع آنها در درمان بیماری ها، موجب توسعه مصرف آنها شده است، با توجه به اینکـه بـا مـصرف بعـضی از ایـن داروها زیان هایی به بدن می رساند، روز به روز بـه گیاهـان دارویی و فرآورده های آنها توجـه بیـشتری شـده و اعتقـاد عمومی در مورد استفاده از آنها پیوسته تقویت می گردد. استفاده و کاربرد داروهای گیاهی تنها به کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد، بلکه این داروهـا در کـشورهای پیشرفته نیز از عوامل مهم و مؤثر در سـاخت دارو، درمـان، بهداشت و سلامتی میباشند.

 

گیاهان دارویی در طول تاریخ همیشه مورد مصرف انسان ها قرار داشته و آثار دارویی و موارد آن بر هیچ استفاده کس پوشیده نیست. گیاه درمانی دانشی با پیشینه غنی تاریخی است و همواره یکی از پایه های اصلی مکاتب رایج در تمدنهای باستانی مصر، هند، آشور، بابل، چین، یونان، ایران و نیز طب اسلامی بوده است.  استفاده از  گیاهان دارویی از دیرباز در ایران و دیگر کشورها بین مردم رایج بوده و در زمان های گوناگون مقدار  مصرف گیاهان دارویی با توجه به مقتضیات زمان دست خوش تغییرات زیادی شده است.

 

بسیاری از بیماران به علت عوارض جانبی و منفی برخی از داروهای شیمیایی، تمایل زیادی برای درمان توسط داروهایی گیاهی نشان می دهند. مروری بر مطالعات مختلف دلایلی را که ممکن است به علت آن بسیاری از بیماران گیاهان دارویی را به جای داروهای شیمیایی استفاده کنند، مشخص کرده است که این دلایل عبارتند از: موثر نبودن همیشگی طب متداول، عوارض نامطلوب داروها، تایید گیاهان دارویی توسط هنجارهای انتزاعی، شبکه های اجتماعی، افراد مهم و صاحب نفوذ و رسانه های عام پسند، دسترسی گسترده به گیاهان دارویی حتی به شکل مکمل های غذایی،  درک بی ضرر بودن و در نهایت هزینه مناسب در مقابل داروهای رایج و استطاعت مالی غالب مردم از جمله عوامل استفاده از داروهای گیاهی می باشد.گیاهان دارویی از نظر معیار ارزان بودن در اولویت قرار داشته، اما دسترسی  به آنها برای عموم نسبت به داروهای شیمیایی بسیار پایین تر است. همچنین، عوارض داروهای شیمیایی  به گونه ای شایان توجه بیش تر از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ارزیابی شد.

 
  1397/10/02 

داروهای گیاهی در پیشگیری و درمان بیماریها 

 

تاریخچه طب گیاهی به اندازه قدمت بشر است یعنی با پیدایش اولین بیماریها انسان به طور غریزی شروع به درمان با آنها کرد و این درمان را با مواد اطراف و البته گیاهان فراوان و متفاوتی که در اطراف و اختیارش بودند آغاز نمود. انسان با گذشت زمان به تدریج با قدرت معجره آسای گیاهان در درمان بیماریها و امراض آشنا و آنها را به کار بست. اگر چه علاقه و توجه به این گیاهان مفید در سال های گذشته ناچیز بوده ولی خوشبختانه اخیراً مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گرفته است. اما باید دانست که گرچه گرایش به استفاده از داروهای گیاهی طی چند دهه اخیر رواج بیشتری پیدا کرده ولی عوارض ناشناخته آن تهدید جدی برای مصرف  خودسرانه و بیش از حد مجاز آنها محسوب می شود. در حال حاضر تصور غلطی که وجود دارد آن است که داروهای با منشاء گیاهی عوارض کمتر داشته و کم خطرند در حالی که این تصور درست نیست و هر دارویی با منشاء گیاهی علاوه بر منافع، عوارضی نیز دارد . لذا توصیه می شود قبل از استفاده از آنها با پزشک مشورت و داروهای گیاهی از مراکز فروش معتبر یا عطاری های دارای مجوز تهیه و هنگام عوار خرید به ض جانبی و نحوه مصرف دقت شود . 

 

نکات مهم در مورد گیاهان دارویی

گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام های آنها حاوی ماده موثره است . این ماده که کمتر0/1 % از وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد دارای خواص دارویی موثر بر موجودات زنده است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماده موثره آنها  گیرد نجام می گیرد.

 

نکته مهم در تولید گیاه

اگر نحوه آماده سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نگیرد خواص درمانی گیاه گردد از بین رفته یا تقلیل می یابد که این امر موجب عدم تاثیر گیاه در درمان بیماری می گیرد. 

 

شکل های مصرف گیاهان دارویی 

گیاهان دارویی عمدتا به فرم های زیر مصرف می شود:

- گیاه تازه

-  گیاه خشک شده یا کنسرو شده
-  بصورت فراوری شده توسط حرارت 
-  استحصال مواد موثره در صنعت 
 
 
روش تهیه برخی از اشکال مصرفی داروهای گیاهی (جوشانده ها ودم کرده ها و خیسانده)
دم کرده : 
دم کردن، بیشتر در موارد گل آذین، سر شاخه گلدار ومخصوصا گل انجام می گیردمقدار تعیین شده برای اینکار باید عضو گیاه رادر ظرفی جای داده ، آب جوش بر روی آن بریزند وسپس آنرا برای مدتی که معین شده به حال خود باقی گذارند تا دم شود.
 
جوشانده :
در تهیه جوشانده ها باید عضو گیاه را در ظرف محتوی آب سرد وارد نمود وسپس گرمای آب را به مرحله جوشانیدن رسانید محلول های حاصل از جوشاندن یا دم کردن، بهتر است به حالت خالص ودر غیر اینصورت، پس ازشیرین کردن با قند یا عسل مصرف شود . اگر برای جوشاندن گیاه زمان معینی ذکر نشده باشد، باید پس از آنکه محلول به مدت 1 دقیقه  جوشید، آنرا از گرما دورکردوبرا ی مدتی که تعیین گردیده به حال خود گذاشت تا دم شود. در تهیه جوشانده ها ودم کرده های گیاهی، می توان یک گیاه دارویی معین را اعم از اینکه به حالت تازه یا خشک شده باشد، به مقادیرمساوی بکار برد. زیرا اگر گیاه تازه به علت داشتن آب، وزن بیشتری دارد درعوض مواد موثره آن فعالتر اثر می کند بطوری که اثر درمانی آن تقریبا برابر با نوع خشک خواهد بود.
 
خیسانده:
این شکل برای مواد موثری که در اثر حرارت از بین می روند، توصیه می شود. برای تهیه خیسانده،  مقدار مشخصی از پودر گیاه را در حجم معینی از آب ریخته، در ظرف را 6 الی 12 ساعت می بندند. 

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر