1397/10/02 

داروهای گیاهی در پیشگیری و درمان بیماریها 

 

تاریخچه طب گیاهی به اندازه قدمت بشر است یعنی با پیدایش اولین بیماریها انسان به طور غریزی شروع به درمان با آنها کرد و این درمان را با مواد اطراف و البته گیاهان فراوان و متفاوتی که در اطراف و اختیارش بودند آغاز نمود. انسان با گذشت زمان به تدریج با قدرت معجره آسای گیاهان در درمان بیماریها و امراض آشنا و آنها را به کار بست. اگر چه علاقه و توجه به این گیاهان مفید در سال های گذشته ناچیز بوده ولی خوشبختانه اخیراً مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گرفته است. اما باید دانست که گرچه گرایش به استفاده از داروهای گیاهی طی چند دهه اخیر رواج بیشتری پیدا کرده ولی عوارض ناشناخته آن تهدید جدی برای مصرف  خودسرانه و بیش از حد مجاز آنها محسوب می شود. در حال حاضر تصور غلطی که وجود دارد آن است که داروهای با منشاء گیاهی عوارض کمتر داشته و کم خطرند در حالی که این تصور درست نیست و هر دارویی با منشاء گیاهی علاوه بر منافع، عوارضی نیز دارد . لذا توصیه می شود قبل از استفاده از آنها با پزشک مشورت و داروهای گیاهی از مراکز فروش معتبر یا عطاری های دارای مجوز تهیه و هنگام عوار خرید به ض جانبی و نحوه مصرف دقت شود . 

 

نکات مهم در مورد گیاهان دارویی

گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام های آنها حاوی ماده موثره است . این ماده که کمتر0/1 % از وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد دارای خواص دارویی موثر بر موجودات زنده است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماده موثره آنها  گیرد نجام می گیرد.

 

نکته مهم در تولید گیاه

اگر نحوه آماده سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نگیرد خواص درمانی گیاه گردد از بین رفته یا تقلیل می یابد که این امر موجب عدم تاثیر گیاه در درمان بیماری می گیرد. 

 

شکل های مصرف گیاهان دارویی 

گیاهان دارویی عمدتا به فرم های زیر مصرف می شود:

- گیاه تازه

-  گیاه خشک شده یا کنسرو شده
-  بصورت فراوری شده توسط حرارت 
-  استحصال مواد موثره در صنعت 
 
 
روش تهیه برخی از اشکال مصرفی داروهای گیاهی (جوشانده ها ودم کرده ها و خیسانده)
دم کرده : 
دم کردن، بیشتر در موارد گل آذین، سر شاخه گلدار ومخصوصا گل انجام می گیردمقدار تعیین شده برای اینکار باید عضو گیاه رادر ظرفی جای داده ، آب جوش بر روی آن بریزند وسپس آنرا برای مدتی که معین شده به حال خود باقی گذارند تا دم شود.
 
جوشانده :
در تهیه جوشانده ها باید عضو گیاه را در ظرف محتوی آب سرد وارد نمود وسپس گرمای آب را به مرحله جوشانیدن رسانید محلول های حاصل از جوشاندن یا دم کردن، بهتر است به حالت خالص ودر غیر اینصورت، پس ازشیرین کردن با قند یا عسل مصرف شود . اگر برای جوشاندن گیاه زمان معینی ذکر نشده باشد، باید پس از آنکه محلول به مدت 1 دقیقه  جوشید، آنرا از گرما دورکردوبرا ی مدتی که تعیین گردیده به حال خود گذاشت تا دم شود. در تهیه جوشانده ها ودم کرده های گیاهی، می توان یک گیاه دارویی معین را اعم از اینکه به حالت تازه یا خشک شده باشد، به مقادیرمساوی بکار برد. زیرا اگر گیاه تازه به علت داشتن آب، وزن بیشتری دارد درعوض مواد موثره آن فعالتر اثر می کند بطوری که اثر درمانی آن تقریبا برابر با نوع خشک خواهد بود.
 
خیسانده:
این شکل برای مواد موثری که در اثر حرارت از بین می روند، توصیه می شود. برای تهیه خیسانده،  مقدار مشخصی از پودر گیاه را در حجم معینی از آب ریخته، در ظرف را 6 الی 12 ساعت می بندند. 

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر