رویه های ارسال سفارش

فروشگاه اینترجنس به صورت های زیر سفارشات مشتریان را ارسال می کند:

پست پیشتاز 

3 تا 5 روز کاری ارسال به سرتاسر کشور

پست سفارشی

2 تا 5 روز کاری ارسال به سرتاسر کشور 

در صورتیکه جمع سفارش شما به 300,000 تومان  برسد در کلیه موارد  ارسال رایگان خواهد شد.