رویه های ارسال سفارش

فروشگاه اینترجنس به صورت های زیر سفارشات مشتریان را ارسال می کند:

پست پیشتاز

زمان تحویل سفارش از 2 تا 5 روز کاری در سراسر ایران 

با تعرفه وزارت پست جمهوری اسلامی ایران

پست سفارشی

زمان تحویل سفارش از 5 تا 8روز کاری در سراسر ایران 

با تعرفه وزارت پست جمهوری اسلامی ایران

در صورتیکه جمع سفارش شما به 150,000تومان برسد در کلیه موارد  ارسال رایگان خواهد شد.